معنی و ترجمه کلمه داراى یک محور به انگلیسی داراى یک محور یعنی چه

داراى یک محور

uniaxial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها