معنی و ترجمه کلمه داراى یک مرحله فحلیت در سال به انگلیسی داراى یک مرحله فحلیت در سال یعنی چه

داراى یک مرحله فحلیت در سال

monestrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها