معنی و ترجمه کلمه داراى یک میزان به انگلیسی داراى یک میزان یعنی چه

داراى یک میزان

isometric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها