معنی و ترجمه کلمه داراى یک همسر به انگلیسی داراى یک همسر یعنی چه

داراى یک همسر

monogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها