معنی و ترجمه کلمه داراى یک پایه به انگلیسی داراى یک پایه یعنی چه

داراى یک پایه

unipod


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها