معنی و ترجمه کلمه دارایى طویل المده اعم از مالى و اعتبارى به انگلیسی دارایى طویل المده اعم از مالى و اعتبارى یعنی چه

دارایى طویل المده اعم از مالى و اعتبارى

capital assets

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها