معنی و ترجمه کلمه دارایى غیر منقول به انگلیسی دارایى غیر منقول یعنی چه

دارایى غیر منقول

hereditament
real estate
realty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها