معنی و ترجمه کلمه دارایى مشترک زن و شوهر به انگلیسی دارایى مشترک زن و شوهر یعنی چه

دارایى مشترک زن و شوهر

jointure


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها