معنی و ترجمه کلمه دارایى منقولى که به ارث رسیده باشد به انگلیسی دارایى منقولى که به ارث رسیده باشد یعنی چه

دارایى منقولى که به ارث رسیده باشد

heirloom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها