معنی و ترجمه کلمه دارایى هاى ثابت به انگلیسی دارایى هاى ثابت یعنی چه

دارایى هاى ثابت

fixed assets

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها