معنی و ترجمه کلمه دارایى به انگلیسی دارایى یعنی چه

دارایى

asset
belonging
belongings
estate
finance
fortune
hab
holding
possession
property
purse
thing
weal
wealth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها