معنی و ترجمه کلمه داربست به انگلیسی داربست یعنی چه

داربست

scaffold
scaffolding
stud
treillage
trellis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها