معنی و ترجمه کلمه دارفلفل به انگلیسی دارفلفل یعنی چه

دارفلفل

Chile
chili
chilli

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها