معنی و ترجمه کلمه دارنده ى سهام شرکت سهامى به انگلیسی دارنده ى سهام شرکت سهامى یعنی چه

دارنده ى سهام شرکت سهامى

actionary

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها