معنی و ترجمه کلمه دارنده پروانه به انگلیسی دارنده پروانه یعنی چه

دارنده پروانه

licensee
licentiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها