معنی و ترجمه کلمه داروهاى ازدیاد قاعدگى به انگلیسی داروهاى ازدیاد قاعدگى یعنی چه

داروهاى ازدیاد قاعدگى

emmenagogue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها