معنی و ترجمه کلمه داروى آرام کننده به انگلیسی داروى آرام کننده یعنی چه

داروى آرام کننده

ataractic
ataraxic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها