معنی و ترجمه کلمه داروى استفراغ آور به انگلیسی داروى استفراغ آور یعنی چه

داروى استفراغ آور

emetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها