معنی و ترجمه کلمه داروى بیش از حد لزوم به انگلیسی داروى بیش از حد لزوم یعنی چه

داروى بیش از حد لزوم

overdose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها