معنی و ترجمه کلمه داروى بیهوشى به انگلیسی داروى بیهوشى یعنی چه

داروى بیهوشى

anaesthesia
anaesthetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها