معنی و ترجمه کلمه داروى تزریق کردنى به انگلیسی داروى تزریق کردنى یعنی چه

داروى تزریق کردنى

injection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها