معنی و ترجمه کلمه داروى تسکین دهنده به انگلیسی داروى تسکین دهنده یعنی چه

داروى تسکین دهنده

salve
tranquilizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها