معنی و ترجمه کلمه داروى جالینوسى به انگلیسی داروى جالینوسى یعنی چه

داروى جالینوسى

galenical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها