معنی و ترجمه کلمه داروى جگر به انگلیسی داروى جگر یعنی چه

داروى جگر

liverwort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها