معنی و ترجمه کلمه داروى دافع علف هرز به انگلیسی داروى دافع علف هرز یعنی چه

داروى دافع علف هرز

weedicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها