معنی و ترجمه کلمه داروى زخم به انگلیسی داروى زخم یعنی چه

داروى زخم

vulnerary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها