معنی و ترجمه کلمه داروى سوزاننده یا خشکاننده به انگلیسی داروى سوزاننده یا خشکاننده یعنی چه

داروى سوزاننده یا خشکاننده

escharotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها