معنی و ترجمه کلمه داروى ضد کرم به انگلیسی داروى ضد کرم یعنی چه

داروى ضد کرم

wormroot
wormseed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها