معنی و ترجمه کلمه داروى عرق آور به انگلیسی داروى عرق آور یعنی چه

داروى عرق آور

sudatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها