معنی و ترجمه کلمه داروى عطسه و اشک آور به انگلیسی داروى عطسه و اشک آور یعنی چه

داروى عطسه و اشک آور

sternutator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها