معنی و ترجمه کلمه داروى قابض به انگلیسی داروى قابض یعنی چه

داروى قابض

astringent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها