معنی و ترجمه کلمه داروى مخدر به انگلیسی داروى مخدر یعنی چه

داروى مخدر

dope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها