معنی و ترجمه کلمه داروى مربوط بدرمان مالاریا به انگلیسی داروى مربوط بدرمان مالاریا یعنی چه

داروى مربوط بدرمان مالاریا

antimalarial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها