معنی و ترجمه کلمه داروى مسهل به انگلیسی داروى مسهل یعنی چه

داروى مسهل

jalap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها