معنی و ترجمه کلمه داروى ملین به انگلیسی داروى ملین یعنی چه

داروى ملین

aperient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها