معنی و ترجمه کلمه داروى همه درد به انگلیسی داروى همه درد یعنی چه

داروى همه درد

cure-all

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها