معنی و ترجمه کلمه داروى ویژه یا اختصاصى به انگلیسی داروى ویژه یا اختصاصى یعنی چه

داروى ویژه یا اختصاصى

speciality
specialty

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها