معنی و ترجمه کلمه داروى پیش گیر به انگلیسی داروى پیش گیر یعنی چه

داروى پیش گیر

restrictive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها