معنی و ترجمه کلمه دارویى به انگلیسی دارویى یعنی چه

دارویى

medic
medicamental
medicinal
pharmaceutic
pharmaceutical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها