معنی و ترجمه کلمه دارو خوراندن به انگلیسی دارو خوراندن یعنی چه

دارو خوراندن

drug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها