معنی و ترجمه کلمه دارو زنى به چوب به انگلیسی دارو زنى به چوب یعنی چه

دارو زنى به چوب

seasoning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها