معنی و ترجمه کلمه دارو شناسى به انگلیسی دارو شناسى یعنی چه

دارو شناسى

pharmaceutics
pharmacology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها