معنی و ترجمه کلمه دار گونه باد صبا به انگلیسی دار گونه باد صبا یعنی چه

دار گونه باد صبا

zephyrus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها