معنی و ترجمه کلمه داستانى که قهرمان آن رذل است به انگلیسی داستانى که قهرمان آن رذل است یعنی چه

داستانى که قهرمان آن رذل است

picaresque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها