معنی و ترجمه کلمه داستان جعلى براى تعریف از خود به انگلیسی داستان جعلى براى تعریف از خود یعنی چه

داستان جعلى براى تعریف از خود

cock and bull story

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها