معنی و ترجمه کلمه داستان سرایى کردن به انگلیسی داستان سرایى کردن یعنی چه

داستان سرایى کردن

fictionalize
fictionize
narrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها