معنی و ترجمه کلمه داستان سرایى به انگلیسی داستان سرایى یعنی چه

داستان سرایى

minstrelsy
narration
narrative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها