معنی و ترجمه کلمه داستان سرا به انگلیسی داستان سرا یعنی چه

داستان سرا

raconteur
storyteller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها