معنی و ترجمه کلمه داستان فرعى به انگلیسی داستان فرعى یعنی چه

داستان فرعى

episode
underplot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها