معنی و ترجمه کلمه داستان واقعى که نام شخصیت هاى آن به طور ناشناس برده شده به انگلیسی داستان واقعى که نام شخصیت هاى آن به طور ناشناس برده شده یعنی چه

داستان واقعى که نام شخصیت هاى آن به طور ناشناس برده شده

roman a clef

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها